Lektör

Lektörsutlåtande, korrekturläsning
& språkgranskning

Mitt stora mål i livet är att fylla landets bokhyllor med bra böcker. För att kunna uppnå det målet behöver jag få fram fler duktiga författare som vågar ta steget och släppa iväg sina manus till förlag. Och vet ni vad?
Här är jag en grymt duktig cheerleader!

Jag kan hjälpa dig som författare i startfasen som bollplank, göra en kapitelanalys, ett stort lektörsutlåtande eller hjälpa till med en korrekturläsning av textens språk och struktur. Eller varför inte ha kvar mig från början till slut och ta hjälp under hela arbetets gång? Inget arbete är för stort eller litet, skicka iväg ett meddelande så ser vi vad vi kan fixa för lösning!

Lektörsutlåtande

En genomgång av ditt manus med fokus på styrkor och svagheter i din text. Jag kommer att gå igenom olika perspektiv som världbygge, miljö, karaktärer och story. Håller du dig till den tänkta röda tråden och håller den eller finns det knutor längst med vägen?

Korrekturläsning

Här går jag igenom ditt manus mening för mening, ord för ord och kollar så att allt ser bra ut utifrån ett språk/textperspektiv. Jag kommer alltså inte att lägga någon som helst fokus på din historia.

Du får tillbaka ditt manus med kommentarer gällande ordval, tempus, konstiga meningar, stavfel o.s.v. Tänk dig allt du kan ta hjälp av SAOL och vilken bok om skrivlära som helst.

Språkgranskning

Den här tjänsten innebär att jag går igenom syftet med din bok i relation med den tänka läsaren. Jag ser alltså till att texten är anpassad för mottagaren och att den är tydlig och lätt att ta till sig (syfte och mening).

Skrivpepp

Skrivcoach, tips och trix, övningar

Min enda tjänst där jag tar betalt beroende på tidsåtgång. Här har du möjlighet att bolla tankar, idéer och bitar av text med mig och få svar direkt. Innan mötet kan du skicka avtalad text för genomläsning så jag kan förbereda mig (vi kommer överens om detta via mejl).


Här kan du alltså ha kommit hur långt eller kort som helst i din skrivprocess. Enklast gör vi det via zoom där vi kan dela skärm och visa t.ex. det textstycke du vill bolla kring.  Detta går även att göra över telefon om du skulle föredra det.

Skrivpepp goes e-mail

Många har inte tid eller möjlighet att sitta ner och prata om sitt skrivande men önskar likväl tips och råd. Den här tjänsten vänder sig till dig som kanske har en mer konkret fråga eller något kortare du undrar över och vill ha tips kring (kanske en övning, eller få snabb feedback kring hur du ska utveckla dina dialoger, karaktärer, miljö o.s.v).

För att köpa denna tjänst mejlar du mig eller använder kontaktformuläret
Skriv att det gäller e-mail peppen så tar vi det därifrån!


För tjänsterna lektörsutlåtande, korrekturläsning och språkgranskning gäller följande.

Jag använder mig av Word och vill därför att du gör det när du skickar din text till mig, detta så vi kan använda oss av kommentarsfunktionerna som enklare visar på exakt var i texten jag har påpekat något.

Innan jag tar mig ann ditt uppdrag vill jag ha svar på lite frågor och ser gärna att du ställer de frågor du har så vi kan ha en öppen dialog kring arbetet.

När jag är klar med genomläsningen har vi ett samtal, video eller telefon väljer du, där vi går igenom ditt manus och min analys med hjälp av de frågor vi lyft tidigare. Efter avslutat samtal får du tillbaka ditt manus med kommentarer och en separat fil med tankar och dylikt i löpande text.