Lektör

Lektörsutlåtande, språkgranskning
& korrekturläsning

Mitt stora mål i livet är att fylla landets bokhyllor med bra böcker. För att kunna uppnå det målet behöver jag få fram fler duktiga författare som vågar ta steget och släppa iväg sina manus till förlag. Och vet ni vad?
Här är jag en grymt duktig cheerleader!

Jag kan hjälpa dig som författare i startfasen som bollplank, göra en kapitelanalys, ett lektörsutlåtande eller hjälpa till med en analys av textens språk . Eller varför inte ha kvar mig från början till slut och ta hjälp under hela arbetets gång?

Lektörsutlåtande

En genomgång av ditt manus med fokus på styrkor och svagheter i din text. Jag kommer att gå igenom olika perspektiv som världsbygge, miljö, karaktärer och story. Håller du dig till den tänkta röda tråden, håller den eller finns det knutor längs med vägen?

Språkgranskning

Den här tjänsten innebär att jag går igenom din bok i relation till den tänka läsaren. Olika målgrupper kräver olika typer av gestaltning, ordval och ton - med denna tjänst ses språket över generellt för att fungera så bra som möjligt mot den tänkta målgruppen. Jag ser alltså till att texten är anpassad för mottagaren och att den är tydlig och lätt att ta till sig (syfte och mening).

Korrekturläsning

Tar mig an korrekturuppdrag i mån av tid. Detta sker enligt överenskommelse och kräver ett utdrag ur manuset i förväg för att kunna planera tidsåtgång och pris.

Redaktör

En djupdykning i manuset

Jag läser igenom ditt manus och bifogar rikligt med kommentarer i texten med förslag på förbättringar. Det innebär att jag ser över alla aspekter i din text - ordval, gestaltning av karaktärer och miljö, händelseutlopp, dramaturgi, luckor i berättelsen m.m.

En grundlig genomgång för att hjälpa dig att utveckla manuset till dess fulla potential.


Skrivcoach

Skrivpepp, tips och trix, övningar

Här har du möjlighet att bolla tankar, idéer och bitar av text med mig och få svar direkt. Innan mötet kan du även skicka en bit avtalad text för genomläsning så jag kan förbereda mig (vi kommer överens om detta via mejl) och ge mer textrelevanta tips och råd.


Här kan du alltså ha kommit hur långt eller kort som helst i din skrivprocess. Enklast gör vi det via zoom där vi kan dela skärm och visa t.ex. det textstycke  som du vill bolla kring.  Detta går även att göra över telefon om du skulle föredra det.

Skrivcoach goes e-mail

Många har inte tid eller möjlighet att sitta ner och prata om sitt skrivande men önskar likväl tips och råd. Den här tjänsten vänder sig till dig som kanske har en mer konkret fråga eller något kortare du undrar över och vill ha tips kring (kanske en övning, eller få snabb feedback kring hur du ska utveckla dina dialoger, karaktärer, miljö o.s.v).

För att köpa denna tjänst mejlar du mig eller använder kontaktformuläret
Skriv att det gäller e-mail coachning så tar vi det därifrån!


Innan du skickar ditt manus till mig

Jag använder mig av Word och vill därför att du också gör det när du skickar din text till mig, detta så vi kan använda oss av kommentarsfunktionerna som enklare visar på exakt var i texten jag har flaggat något. Se till att texten är i ett lättläst typsnitt (t.ex. times, arial eller calibri), att det är i 12 punkter med ett radavstånd på 1,5 och med en korrekt sidnumrering.

Ställ gärna alla frågor du kan komma på innan jag påbörjar genomgången och ta sedan en paus från manuset medan jag läser det. Jag kommer inte kunna gå tillbaka, lägga till nya delar och läsa igenom det om du arbetar och utvecklar manuset samtidigt som mig.

När jag är klar med genomläsningen har vi ett samtal, video eller telefon väljer du, där vi går igenom ditt manus och min analys.
Detta är frivilligt men något jag rekommenderar!